Koszyk0 szt
Dział sprzedaży +48 32 738 78 00 +48 533 189 050 Godziny otwarcia: Pon-Pt 7:00-16:00

Porady techniczne

Najczęstsze pytania - FAQ

W tym dziale znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Mamy nadzieję, że dzięki nim rozwiejemy wiele
Państwa wątpliwości. W przypadku dalszych niejasności zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym.

Pytanie:

(…) Jestem w trakcie budowy domu w miejscowości (…). W domu będzie użytkowany gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny. Do tego kotła mam w projekcie komin w garażu, jednakże zajmuje on trochę miejsca i postanowiłem go przenieść do kotłowni. Czy jest konieczność murowania komina w kotłowni czy mogę zastosować jakiś system kominowy który rozwiąże problem murowania komina i miejsca w kotłowni.

Czy komin należy wykonać po zamontowaniu kotła czy można go wykonać na etapie budowy dachu ?

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie,  nie ma potrzeby budowania komina ceramicznego.
W zamian można zastosować system typu WSPS, którego opis i elementy można zobaczyć na naszej stronie https://kominflex.com.pl/oferta/kategoria/kominy-typu-wsps/.
Wszelkie zmiany w projekcie budynku należy uzgodnić z kierownikiem budowy.

Komin może być montowany na różnych etapach budowy.

Pytanie:
Znalazłam Państwa gotowe nasady do montowania na dachach stromych w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Projektujemy właśnie przebudowę takiego domu na budynek wielorodzinny i potrzebujemy prostego, schludnego rozwiązania dla kominów wentylacyjnych wywiewnych (obudowę kanałów). Bez komina spalinowego. Czy taką nasadę można dostosować do indywidualnych potrzeb? Będę wdzięczna za wszelkie informacje techniczne dotyczące tych nasad.

Odpowiedź:
Dziękujemy za złożenie zapytania ofertowego w naszej firmie. Produkowane przez nas nasady Kominowe Nasady Dachowe występują w konfiguracji zawartej na stronie: https://kominflex.com.pl/kominowe-nasady-dachowe W nasadzie NOWA WENT 150/4W kanał spalinowy, też może być wykorzystywany jako kanał wentylacyjny pionowy po nadbudowaniu go typowym daszkiem. Wówczas uzyskujemy 5 kanałów wentylacyjnych w jednej obudowie.

Pytanie:
Czy wiedzą Państwo (lub gdzie mógłbym się dowiedzieć) jaką maksymalną wysokość może mieć przewód powietrzno-spalinowy do pieca gazowego kondensacyjnego? Mam 2 takie potrzeby: piec w domku jednorodzinnym, komin wys. 7-8 m, a drugi w kamienicy (mieszkanie ok. 80 m2) wysokość komina ok. 13 m. Czy ew. wpływa to też na przekrój przewodu?

Odpowiedź:
Wysokość kominów, w systemach kotłów z zamkniętą komorą spalania, zależna jest od parametrów urządzenia grzewczego. Wszystkie informacje, dotyczące rozwiązań kominowych, takie jak wysokość, max długość, średnica, zawarte są w dokumentacji kotła lub wytycznych montażu konkretnego modelu urządzenia.

Pytanie:

Szanowni Państwo Posiadaliśmy kocioł firmy … zamontowany w 2001 r z palnikiem atmosferycznym . Obecnie wymieniliśmy na kocioł kondensacyjny C 230-180 firmy …. Czy wkład kominowy dla obu kotłów można pozostawić taki sam z 2001 r. jaka jest różnica wymagań co do komina.

 

Odpowiedź:

Kominy przeznaczone do pracy z urządzeniami atmosferycznymi wymagają kominów o klasie szczelności N1 (komin podciśnieniowy).
Kominy przeznaczone do pracy z urządzeniami nadciśnieniowymi wymagają kominów o klasie szczelności P1 (komin nadciśnieniowy).
W systemach kominów nadciśnieniowych występuje uszczelka podnosząca szczelność połączeń elementów kominowych.

Pytanie:

(…)chcę zainstalować w mieszkaniu na poddaszu kocioł … GC23GC2 300W. Rurę powietrzno- spalinową chcę wyprowadzić ponad dach ze skosem 45*.
Jaka jest minimalna wysokość przewodu powietrzno-spalinowego?
Jaka powinna być wysokość komina ponad dach obok komina murowanego wentylacyjno spalinowego?

 

Odpowiedź:

(…)Instalacja spalinowa powinna być dobrana przez projektanta z właściwymi uprawnieniami. Kompletny projekt techniczny zawierający wszystkie elementy instalacji grzewczej w tym również kominy i systemy powietrzno-spalinowe jest gwarantem prawidłowej pracy urządzeń. Wszystkie informacje dot. max. i min. wymiarów kominowych zawarte są w danych technicznych poszczególnym modeli kotłów.

Pytanie:
Planuję adaptację pomieszczeń sutereny na potrzeby kuchni oraz pralni wyposażonych w instalację gazową. Niestety brak jest wolnych przewodów kominowych do podłączenia wentylacji grawitacyjnych. Z kilku opcji najbardziej trafną (ze względu na koszty, gabaryty i utrudnienia w zamieszkałym budynku) wydaje się budowa pionów wentylacyjnych z rur stalowych kwasoodpornych po elewacji dwupiętrowego budynku ponad dach. Jak zwykle w takich okolicznościach pojawiło się paru „doradców”, wśród których zaistniał ostry spór, czy rury te muszą być ocieplane. Wobec zaistniałej sytuacji, zwracam się z gorącą prośbą o autorytatywną odpowiedz – ocieplać czy nie?

Jednocześnie, jeżeli nie sprawiłoby to dużej trudności, prosiłbym o podanie wykładni prawnej (Normy, Dzienniki Ustaw itp.) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy „doradcami”.

Z uwagi na rozpoczęte już przygotowania do robót adaptacyjnych, prosiłbym bardzo o w miarę szybka odpowiedz. Z góry dziękuję za zajęcie się moją prośbą.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana wątpliwości postaram się wyjaśnić zależność pomiędzy Kominem Wentylacyjnym a Ciągiem Kominowym.

Naturalny ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości powietrz/spalin w kominie i powietrza na zewnątrz. Rozgrzane powietrze/spaliny rozprężają się, przez co stają się lżejsze od powietrza i się unoszą. Aby komin mógł funkcjonować prawidłowo, siła ciągu kominowego musi przynajmniej równoważyć straty wyporu powietrza.

Od czego zależy?

Na silę ciągu naturalnego wpływają między innymi:

– temperatura otoczenia, (powietrza na zewnątrz budynku). Zimą, kiedy jest bardzo niska, siła ciągu kominowego znacznie wzrasta. Latem, gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, w dobrze zaizolowanych pomieszczeniach może być znacznie chłodniej. Wtedy w kominach o ciągu naturalnym może się pojawić ciąg wsteczny powodujący wdmuchiwanie (zasysanie) spalin z komina do pomieszczenia, zwłaszcza podczas palenia ze zmniejszoną mocą (z ograniczonym dopływem powietrza do spalania);

– ciśnienie atmosferyczne, Wysokie zwiększa siłę wyporu, niskie – zmniejsza ją. Przy ciśnieniu 1040 hPa (mbarów) siła wyporu jest większa o 3% w stosunku do tej przy ciśnieniu normalnym (1013 hPa), przy ciśnieniu 960 hPa jest o 5% mniejsza;

– wysokość geograficzna, W miarę zwiększania się wysokości nad poziomem morza siła wyporu jest coraz mniejsza, ponieważ powietrze oraz spaliny stają się coraz rzadsze, a przez to zmniejsza się ich gęstość;

– wiatr, Jego oddziaływanie na wielkość ciągu kominowego zależy od prędkości i kierunku, z którego wiele. Wiadomo z kolei, że na kierunek i natężenie siły wiatru oddziałują budynki i drzewa znajdujące się w pobliżu komina oraz ukształtowanie terenu wokół. Z obserwacji wynika, że wiatr może zwiększyć lub zmniejszyć siłę ciągu kominowego od +30 do -70 Pa;

– budowa komina, Ciąg w kominie mogą osłabiać straty podczas przepływu. 0 ich wielkości decydują materiał z jakiego jest zbudowany przewód kominowy, jego kształt oraz ewentualne zmiany przekroju. Istotne straty ciągu pojawiają się w przypadku braku lub słabej izolacji termicznej komina. Mogą go także zmniejszać wszelkie, nawet drobne, nieszczelności, przez które do wnętrza przewodu kominowego może wnikać zimne powietrze. Obniżenie temperatury w kominie w zależności od jego konstrukcji wynosi przykładowo: 12-18°C/m – w kominach z cegły albo modułowych; 6-12°C/m w kominach z elementów ceramicznych; 2-4°C/m – w kominach stalowych z warstwą izolacji o grubości 40 mm.(…)

Pytanie:
Mieszkam w przedwojennym domku jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. W istniejącym murowanym kominie są trzy kanały: spalinowy, dymowy (posiadam kominek) oraz wentylacyjny.
W piwnicy jest zamontowany gazowy kocioł co z otwartą komorą spalania. Do kanału spalinowego jest włożony jednościenny wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy 130 lub 140mm (nie jestem pewien – sprawdzę jak się ociepli). Piec jest wyeksploatowany i przymierzam się do wymiany na kocioł co z zamkniętą komorą spalania. Aby ograniczyć koszty, chciałbym wykorzystać istniejący wkład.
1. Czy jest poprawnym rozwiązanie, polegające na włożeniu do istniejącego wkładu drugiej rury kwasoodpornej o mniejszej średnicy (dopasowanej do przyłącza nowego kotła) tworząc układ „rura w rurze”?
2. Wydaje mi się, że mógłbym także zastosować przyłącze spalinowe wg wariantu E Państwa katalogu – oczywiście , jeżeli wymiary istniejącego murowanego kanału i średnica istniejącego wkładu na to pozwolą.
3. Mam jednak wątpliwość, czy nie zaistnieje niebezpieczeństwo zaciągania dymu do przewodu, którym będzie doprowadzane świeże powietrze do kotła c.o. podczas jednoczesnej pracy kotła i kominka. W chwili obecnej wylot kanału dymowego jest podniesiony w stosunku do wylotu kanału spalinowego o ok. 0,5-0,7m.
4. Czy mogę zastosować odmianę wariantu G polegającą na wykorzystaniu istniejącego odprowadzania spalin i wykonania nowego doprowadzenia powietrza. Wątpliwość moją budzą kwestie:
a. kocioł jest (i będzie) zabudowany w piwnicy, czy czerpnia powietrza musi być zabudowana min. 2,5m nad poziomem terenu? Kocioł będzie miał moc większą od 5kW, a budynek nie jest wolnostojący jednorodzinny lecz w zabudowie szeregowej.
b. nie znalazłem w internecie kotła domowego użytku posiadającego oddzielne wyprowadzenia dla powietrza i spalin
c. nie znalazłem w Państwa ofercie trójnika pozwalającego na rozdzielenie systemu dwururowego na wyprowadzeniu z kotła – na dwa jednorurowe – oddzielnie spalin i powietrza

Odpowiedź:
Odpowiadając na Pana wątpliwości:
1. TAK – można włożyć do istniejącego komin po kotle z otwartą komorą spalania wkład SPS do kotła z zamk. kom. spal..
2. TAK – pod warunkiem, że istniejący komin będzie czysty i nie spowoduje zanieczyszczeń w kotle.
3. Poszczególne szachty kominowe powinny być bezwzględnie szczelne, użytkowanie kanału nieszczelnego może być bardzo niebezpieczne. ( jeśli kanały są szczelne to takie rozwiązanie jest dobre).
4. TAK można zastosować wariant G.
a) – czerpnia musi być tak umieszczona by nie powodowała zasysania zabrudzeń
– wymóg ten dotyczy przypadków gdy wyrzucamy spaliny na zewnętrznej ścianie,
a w tym wypadku spaliny będą wyrzucane pionowo do góry.
b) większość kotłów z zam. kom. spalan. przystosowana jest do układów rozdzielnych
(trzeba zastosować inne adaptery lub ich konstrukcja na to pozwala)
c) na naszej stronie dostępne są rysunki adapterów typu F1 – rozdzielających

Pytanie:
Od pół roku użytkuję nowy piec 5 klasy na pellet podłączony do starego komina, do którego podłączony był kiedyś zasypowy piec węglowy.
Obecnie temperatura spalin na wylocie z kotła nie przekracza 80 C co skutkuje mokrym kominem w jego końcowej części (poddasze i nad dachem). Chciałbym zastosować wkład. Prosiłbym o poradę jaki i w jakiej cenie. obecny komin ma wewnętrzne wymiary 19,0x 14,5 cm. Wylot spalin z kotła to fi 160. Aby nie tracić na przekroju myślałem o wkładzie owalnym.

Odpowiedź:
Przy nowoczesnych urządzeniach grzewczych, gdzie temperatura spalin na wylocie z pieca jest niska, rzeczą naturalną jest spadek temperatury spalin poniżej tem. punktu rosy w kominie. Wówczas w kominie pojawią się nam kondensat.
W przypadku modernizacji kotłowni wykonawca powinien przystosować komin do takiej sytuacji poprzez zastosowanie odpowiednich wkładek kominowych.
Proponowany rozmiar wkładu kominowego dla Pana komina to 120×180.

Pytanie:
Jaki zestaw kominowy wybrać do kozy w domku drewnianym z bala . Komin miałby wychodzić przez dach lub szedłby na zewnątrz .

Odpowiedź:
Dla potrzeb odprowadzenia spalin z urządzenia opalanego drewnem typu „koza” proponuję system izolowany typu SLIM.
Więcej informacji technicznych nożna uzyskać na stronie tego produktu pod adresem:
https://kominflex.com.pl/kominy-izolowane-slim

Pytanie:
Jestem w trakcie budowania domu i teraz się dowiaduje ze komin systemowy który jest postawiony już częściowo , do ogrzewania gazowego na piec dwufunkcyjny kondensacyjny się nie nadaje bo musi być inny komin, co w tej sprawie można zrobić?

Odpowiedź:
Komin systemowy, jak rozumiem komin ceramiczny z obudową i izolacją, można w prosty sposób adoptować to potrzeb komina typu powietrzno-spalinowego dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Będzie to bardzo dobre rozwiązanie gwarantujące wyprowadzenie spalin ponad dach oraz zapewniające przestrzeń umożliwiającą pobór powietrza. Sam dobór poszczególnych elementów można dokonać już na etapie montażu konkretnego urządzenia grzewczego.

Pytanie:
Czy dozwolone jest spłaszczanie zaginanie „formowanie” tych okrągłych kanałów spiro i trójników metalowych celem umieszczenia ich pomiędzy sufitem a konstrukcją podwieszenia?

Odpowiedź:
Elastyczne przewody aluminiowe typu Flex stosowane są głównie do wentylacji, rozprowadzenia ciepłego powietrza i podłączenia okapów kuchennych.
Oferowane w postaci ściśniętej (ok. 1m) dają się łatwo rozciągnąć (do 2,7m) i profilować na żądany kształt przebiegu. Profilowanie przewodu powinno odbywać się w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Nie powinno się zagniatać przewodu do wewnątrz zmieniając jego kształt przekroju poprzecznego – może to doprowadzić do rozszczelnienia przewodu.

Pytanie:
Witam, chcę dołączyć do istniejącego sytemu na piec ekogroszek z podajnikiem – piec gazowy kondensacyjny.
Mieszkam w domu dwurodzinnym o wysokości komina około 11m (kotłownia jest w piwnicy, parter, piętro i strych – razem około 11m).
Jaki system kominowy zastosować w takim przypadku. Chcę użyć istniejących kanałów wentylacyjnych o przekrojach 14x14m każdy.
Bardzo proszę o podpowiedź.

Odpowiedź:
Podłączenie kotła z zamkniętą komorą spalania do istniejącego komina, który wcześniej użytkowany był na paliwo stałe, wiąże się z montażem na całej jego długości systemów rur typu WSPS. System ten zabezpieczy urządzenie przed dostawaniem się do niego zanieczyszczeń ze „starego” komina. Różne sposoby podłączenia urządzenia grzewczego do komina przedstawione są na rysunkach na naszej stronie:
https://kominflex.com.pl/przyklady-rozwiazan-systemow-powietrzno-spalinowych
Przed podjęciem decyzji co do przebiegu komina, ważne jest określenie możliwości czerpania powietrza i wyrzucania spalin z urządzenia, dlatego istotną sprawą jest poznanie jego parametrów i zaleceń zamieszczonych w danych technicznych.
Istniejące szachty wentylacyjne można wykorzystać na wykonanie instalacji powietrzno-spalinowych pod warunkiem pozostawienia wymaganych prawem ciągów wentylacyjnych.

Pytanie:
Dzień dobry,
Dwa lata temu został wybudowany dom instalacja grzewcza wykonana została w ubiegłym roku. Przy kilkukrotnym paleniu w kotle pojawił się taki problem dym cofa się z szybów wentylacyjnych natomiast jeśli otworzymy drzwiczki kotła też wydobywają się opary czarnego smentu. Komin jest poniżej kalenicy około 2 m może mniej .Co można zrobić żeby wyeliminować problem czy to się da naprawić.

Odpowiedź:
Dzień dobry,
Przyczyn niewłaściwie pracującego komina może być wiele. Dla właściwego rozpoznania tematu dobrze byłoby poprosić o opinię kominiarza lub montażystę urządzenia grzewczego.
Jedną z przyczyn sytuacji opisywanej przez Panią może być również niewłaściwa wysokość komina lub jego usytuowanie względem połaci dachu. W takim przypadku zastosowanie przedłużenia komina https://kominflex.com.pl/oferta-dodatkowa/ widocznego na naszej stronie w elementach oferty dodatkowej, może spowodować przywrócenie poprawności działania instalacji spalinowej.

Pytanie:
Dzień dobry,
jestem w trakcie wykonywania projektu z wykorzystaniem kominu izolowanego Państwa firmy. Mam następujące pytanie: czy do obejm mocujących oraz konsoli wsporczej są załączone w komplecie wkręty/kołki/kotwy do muru? A jeśli takowych nie ma w komplecie prosiłbym o podanie polecanych elementów służących do zamocowania ww. elementów w ścianie z cegły pełnej.

Odpowiedź:
Elementy wsporcze produkcji Komin-Flex Pszczyna nie zawierają śrub oraz kotew do elementów nośnych budynków.
Mocowanie w\w elementów powinno odbywać się z wykorzystaniem dostępnych na rynku śrub i kotew przeznaczonych do montażu w danym rodzaju ściany, muru czy elementów konstrukcyjnych budynku.

Pytanie:
Zastosowałam w projekcie komin izolowany typu slim do pieca gazowego.
Wg przepisów przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m.
Komin mam oddalony o 15cm od konstrukcji, czy pomimo warstwy wełny muszę go jeszcze jakoś izolować? Komin stalowy jest wolnostojący, niczym nie obudowany.

Odpowiedź:
Zgodnie z normą PN EN 1856 oznakowanie elementów systemów kominowych zawiera informacje o odległościach od elementów palnych. Dla naszych systemów izolowanych odległość ta wynosi 100mm, dla wkładów 500mm.

Pytanie:
Witam,
proszę mi udzielić informacji czym powinienem zaizolować wkład KF do odprowadzania spalin z pieca gazowego jednofunkcyjnego -przepływowy podgrzewacz wody. Czy wystarczy zwykła wełna mineralna?

Odpowiedź:
Do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych spalających gaz produkuje się różnego rodzaju przewody kominowe:
W zabudowie istniejących szachtów kominowych wykorzystuje się przeważnie systemy jednościenne.
Dla prowadzenia kominów poza szachtami używa się systemów izolowanych takich jak system SLIM lub KF izolowany, będących również w naszej ofercie.
Dla potrzeb zaizolowania systemu kominowego można wykorzystać wełnę izolacyjną najlepiej o podwyższonej temperaturze pracy.
Przebieg systemu kominowego powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i odsuwać elementy kominowe od elementów
wykonanych z materiałów palnych na odległość bezpieczną wynoszącą dla wkładów 500mm, a dla systemów izolowanych 100mm.

Pytanie:
Witam, które rury i kolanka powinienem zakupić do odprowadzania spalin z piecyka gazowego? (…) Widziałem Państwa produkt w sieci (…), „podciśnieniowy wkład kominowy typ KF” rura + kolanka nastawne. Czy jest to odpowiedni komplet do oprowadzania spalin z pieca gazowego? Nie koroduje i nie przepuszcza na spawach czadu?

Odpowiedź:
Witam,
Jak rozumiem pod hasłem „piecyk gazowy” kryje się urządzenie grzewcze w postaci jednofunkcyjnego atmosferycznego przepływowego ogrzewacza wody użytkowej spalającego gaz. Takie urządzenia grzewcze, zgodnie z przepisami powinny być podłączone do indywidualnego komina spalinowego, wyposażonego we wkład kominowy zabezpieczający przed destrukcyjnym oddziaływaniem kondensatu.
Produkowany przez naszą firmę system „Podciśnieniowy Wkład Kominowy Typu KF” zgodnie z założeniami normy PN- EN 1856 przeznaczony jest do odprowadzania produktów spalania gazu właśnie z takich urządzeń o jakich Pan pisze w swoim pytaniu.
Jeżeli chciałby Pan uzyskać więcej szczegółowych informacji technicznych o tym produkcie to na naszej stronie w zakładce „Do pobrania” znajdują się certyfikaty, deklaracje oraz karty charakterystyk opisujące poszczególne typy naszych wyrobów.

Pytanie:
Proszę o informacje czy mogę wyprowadzić spaliny z kotła gazowego o mocy około 20 kW z zamkniętą komorą spalania na zewnątrz budynku przez ścianę zewnętrzną.

Odpowiedź:
W opracowaniu „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w paragrafie 175.1 czytamy:
„Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe… mogą być wyprowadzone przez zewnętrzne ściany budynku jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż 24 kW w wolnostojących budynkach jednorodzinnych”

Pytanie:
Jaki wkład będzie najlepszy gdy palę koksem chodzi o symbol np. 14404 czy inny?

Odpowiedź:
Dobór prawidłowego komina do urządzeń grzewczych zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest odporność materiału wkładu kominowego na agresywne środowisko czynników występujących w przewodach kominowych.
Zastosowanie elementów systemów kominowych wykonanych z gatunków 1.4404 jest korzystnym rozwiązaniem dającym gwarancję wieloletniej eksploatacji komina. Należy jednak pamiętać, że istotny wpływ na pracę komina mają również takie parametry jak: zawartość siarki w paliwie, temperatura spalin, temperatura punktu rosy, prawidłowość doboru wielkości komina, czy przeglądy i inspekcje eksploatacyjne przewodów spalinowych.

Pytanie:
(…)czy potrzebne jest pozwolenie na postawienie komina izolowanego na zewnątrz przy garażu.

Odpowiedź:
Dzień dobry,
odpowiadając na Pana zapytanie sugerujemy skonsultowanie się z Mistrzem Kominiarskim, który w ostateczności będzie odbierał gotową instalację spalinową, a na początku może doradzić odnośnie lokalizacji komina.
Zgodnie z posiadana przez nas wiedzą:
– kominy dla urządzeń małej mocy i eksploatowanych przez indywidualnych użytkowników podlegają ogólnym przepisom zawartym w „Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadać Budynki I Ich Usytuowanie”,
– jeżeli komin „przyczepiony” jest do istniejącego budynku nie potrzebuje on specjalnych zezwoleń,
– komin powinien być wyprowadzony względem przeszkód lub innych budynków zgodnie z PN-89-B10425,
– komin zewnętrzny powinien być zabudowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu kominowego co do jego typu mocowania oraz być odsunięty od elementów palnych zgodnie z cechą zawartą w deklaracjach technicznych dla kominów izolowanych Komin-Flex odległość ta wynosi 100mm,
– dla poprawności działania i bezpieczeństwa komin powinien posiadać odbiór kominiarski wraz z „Opinią Kominiarską”.

Pytanie:
Proszę Państwa o poradę w następującym temacie. Jestem na etapie budowy nowego domu, w którym do ogrzewania zostanie zastosowany kocioł na ekogroszek. Chciałbym zrobić dobry komin, ponieważ mam już nieciekawe kominowe doświadczenia z domu w którym aktualnie mieszkam. Komin mi się w przeszłości palił, później był nieprzyjemny zapach jakieś nieszczelności itd. Z pomocą przyszedł mi Państwa wkład owalny, który zamontowałem w starym kominie i problem się skończył. Komin obsługuje zwykły kocioł węglowy zasypowy. Użytkuję już 6 sezon i wszystko jest OK.
W nowym domu chciałbym zrobić komin z pełnej cegły i w środku dodatkowo dać wkład z rury okrągłej 200mm oczywiście produkcji Kominflex Pszczyna. Pytanie moje jest następujące: czy taka rura nadaje się do ekogroszku? Podobno są tam jakieś wilgotne, kwaśne skropliny które mogą powodować korozję rury? Czym różni się odporność na kondensat suchy od odporności na kondensat mokry? Jaka rura powinna być do ekogroszku? Jako zadowolony z produktów Kominflex Pszczyna proszę o jakąś fachową Państwa poradę jak wykonać komin żeby był po prostu bezpieczny i trwały.

Odpowiedź:
Witam,
Warunki nowoczesnego komina najlepiej spełniają podciśnieniowe wkłady kominowe produkcji KOMIN-FLEX wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady te wprowadzone do tradycyjnych kominów ceramicznych jako wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina. Wysoka przewodność cieplna, odporność na działanie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typowych elementów – wkłady kominowe są najlepszym i najwygodniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, w tym kotłów na paliwa stałe, gazowe lub olejowe. Oferowany przez KOMIN-FLEX system wkładów kominowych podciśnieniowych składa się z elementów rurowych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan oraz zakończeń kominowych. Podstawowe elementy wkładów kominowych produkowane są ze stali o grubości 0,5; 0,8 w zakresie typowych średnic od 100 do 300 mm. Precyzyjnie wykonane elementy (rury spawane techniką plazmową) oraz szczelne połączenia stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń – mufa łącząca długości 100 mm charakterystyczna dla KOMIN-FLEX gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji. Podciśnieniowe wkłady kominowe KOMIN-FLEX odpowiadają europejskim normom: EN 1443, EN 1856-2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja wkładów kominowych objęta jest systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfi kat nr 1020-CPD-070038635 (TZUS Praga). Firma KOMIN-FLEX wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN ISO 9001:2008 certyfikowany przez TZUS Praga.

Dla urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym w postaci ekogroszku zalecanym systemem jest Podciśnieniowy Wkład Kominowy typu KF wykonany z materiału 1.4404 wg DIN w grubości 0,8mm.

Wielkość komina i jego parametry określające średnicę i wysokość powinny być zgodne z zaleceniami producenta urządzenia grzewczego.

Paliwo spalane w urządzeniu grzewczym powinno odpowiadać zaleceniom producenta.

Różnica pomiędzy pracą komina oznaczonego wg PN EN 1856 jako komin do pracy w warunkach suchych (bez stałego wydzielania się kondensatu) lub mokrych (z zalegającym kondensatem) wynika z typu zastosowanego gatunku materiału. Dla stali gatunku 1.4404 przewiduję się pracę w warunkach mokrego komina odpornego na skropliny powstałe w procesie kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej.

Pytanie:
Potrzebuję dodatkowych pionów wentylacji grawitacyjnej w kuchni, i łazience i dodatkowo wyciągu od okapu z kuchni. Wszystkie rury chcę poprowadzić po elewacji budynku. Jakiego systemu i średnicy rur powinnam użyć? i pod jakim maksymalnym kątem mogę odgiąć rurę przeprowadzając ją przez ścianę żeby wentylacja dobrze działała? Moja kuchnia przylega do niższego garażu. Przez poddasze garażu chcę się przebić na dach. Ile musi wystawać komin? W jakiej najmniejszej odległości od siebie mogą być umieszczone rury?

Odpowiedź:
Piony wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej można wykonać z produkowanego przez na systemu typu SLIM. Wszystkie elementy tego systemu widoczne są na naszej stronie internetowej.
Średnica systemów wentylacyjnych dla pomieszczeń mieszkalnych powinna oscylować w wielkościach pomiędzy 130 – 150 mm kanał wewnętrzny. Wymiar ten należy skonsultować z mistrzem kominiarskim. Wymiar średnicy wentylacji mechanicznej powinien być dobrany do urządzenia z nim współpracującego.
System kominowy można prowadzić zgodnie z załączonym rysunkiem, wykorzystując kolana 45st. do jego realizacji. Na odcinkach pionowych należy wykonać rewizje.
Komin przy dachach o kącie nachylenia do 12 st. powinien wystawać co najmniej 0,6m wyżej od poziomu kalenicy.
Odległość pomiędzy poszczególnymi kominami powinna być taka aby umożliwić ich montaż do konstrukcji budynku, kwestie możliwości montażu należy na podstawie podanego rysunku omówić z montażystą
https://kominflex.com.pl/kominy-izolowane-slim/obejma-mocujaca-komina-slim

Pytanie:
Mam problem z kominem ale postaram się opowiedzieć od początku… Moi murarze murujący m.in. komin stwierdzili, że powinien on wystawać poza kalenicę i tak zrobili (połacie dachowe są wykonane w L) ale niestety poza mniejszą kalenicę i tylko na dwie cegły. Niestety ten komin jest niżej niż druga kalenica i mam problemy z ciągiem. Przedłużyłem komin wstawiając rurę 1 metr wykonaną z kwasówki i troszku jest lepiej, ale ciągu nadal nie ma takiego jaki był spodziewany. Co zrobić aby było lepiej? (…)

Odpowiedź:
Zasada działania komina oparta jest na różnicy temperatur w kominie i na zewnątrz niego. Powstające ciepło w procesie spalania powoduje wzrost temperatury wewnątrz komina co w efekcie wywołuje siłę wyporu słupa powietrza w kominie w stosunku do powietrza atmosferycznego. Dlatego chcąc poprawić warunki pracy komina należy podnieść wysokość komina spełniając warunki jak na rysunku w załączeniu – str 21. Do przedłużenia komina można użyć gotowych elementów takich jak przedłużenie komina ceramicznego lub dymowego:
https://kominflex.com.pl/oferta-dodatkowa#oferta-dodatkowa-725

Można też nadbudować komin wykorzystując typowe elementy systemu izolowanego SLIM lub KF.
https://kominflex.com.pl/kominy-izolowane
https://kominflex.com.pl/kominy-izolowane-slim

Pytanie:
Mam pytania:
Czy komin z rur z materiału 1.4404 nadają się do odprowadzania spalin z pieca, w którym będzie palone ekogroszkiem i drewnem?
Czy też proponują Państwo w takim przypadku inny materiał?

Odpowiedź:
Komin-Flex Pszczyna jako producent metalowych systemów kominowych w oparciu o normę kominową PN-EN 1856-1 posiada w swojej ofercie wkłady kominowe produkowane z materiału 1.4404. Wkłady te są dostępne w grubościach 0,8mm oraz 1,0mm i przeznaczone są do odprowadzania produktów spalania pochodzących z energetycznych paliw stałych oraz drewna.

Pytanie:
Ostatnio nabyłem przedłużenie komina ceramicznego Państwa produkcji. Chciałbym teraz zamontować na tym przedłużeniu osłonę typu strażak. Z analizy wymiarów podanych na rysunkach wychodzi mi, że to nie będzie możliwe – średnica przedłużenia wynosi 203 mm, zaś średnica podstawy osłony strażak wynosi 200 mm. Patrząc na zdjęcie osłony strażaka wydaje mi się, że jest tam możliwość jakiejś regulacji średnicy podstawy. Czy mam rację?

Odpowiedź:
Średnica przedłużenia komina ceramicznego ma wymiar fi d1 203mm umożliwiający montaż elementów systemu wkładów kominowych takich jak np. daszki. Podstawa osłony kominowej 200 posiada natomiast możliwość regulacji dającej możliwość montażu tego elementu na różnych produktach. Podany wymiar fi 200mm jest dolnym zakresem możliwości montażowych. Osłonę kominową STRAŻAK 200 można zamontować na typowym PRZEDŁUŻENIU KOMINA CERAMICZNEGO 200.

Pytanie:
Witam z uwagą przeczytałem Państwa wytyczne i w związku z tym mam pytanie odnośnie zastosowania daszka.
Sytuacja jest następująca mam piec kondensacyjny z zamkniętą komora zasilany poprzez dwuosiowe rury WSPS (80/125). Na dachu ze względu na wymagania układ kominowy został rozdzielony i komin spalinowy (80) został wyprowadzony 80cm w stosunku do komina powietrza (125) pytanie dotyczy zastosowanego daszka na kominie spalinowym i możliwości powstania korka lodowego na nim, pytanie jest o tyle zasadne że brak tego typu rozwiązań w instrukcjach i przepisach a znajomy serwisant piecy powiedział że daszka po prostu nie powinno być. Pytanie czy tak jest w rzeczywistości i czy ten daszek powoduje jeszcze jakieś dodatkowe problemy związane z wydalaniem spalin? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź:
Przy układach spalinowo-powietrznych dla kotłów kondensujących nie ma potrzeby stosowania daszka kominowego. Daszek ten jest wskazany przy rozwiązaniach z kotłami z zamkniętą komorą spalania (turbo). Zastosowanie daszka kominowego w niektórych przypadkach może prowadzić do powstawania korka lodowego, czyli zamarzania skroplonej pary wodnej na elementach wyrzutu spalin. Spaliny z kotłów kondensujących posiadają niższą temperaturę, a co za tym idzie szybciej mogą się tworzyć korki lodowe, dlatego też nie zaleca się stosowania tego rozwiązania z kotłami kondensującymi. Kotły wyrzucające spaliny w nadciśnieniu posiadają wbudowany wentylator wytwarzający określony przez producenta spręż. Prawidłowy dobór elementów systemu spalinowo-powietrznego nie powinien być większy niż zakłada producent urządzenia grzewczego.

Pytanie:
Mieszkam w domu 2 rodzinnym (parter i piętro) i chcę założyć boczny wyrzut spalin z pieca turbo (z zachowaniem wszystkich odległości) bo znalazłem, że w 2 rodzinnym domu stosuje się przepisy jak w 1 rodzinnym. JAK JEST NAPRAWDĘ…

Odpowiedź:
Przepisy dot. wyprowadzania przewodów powietrzno-spalinowych poprzez ściany budynku znajdują się: WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE znajdujących się na stronach GUMB,
㤠175.
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2.
(97)
Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3.
(98)
Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

Źródło: https://www.gunb.gov.pl

Pytanie:
Mam pytanie, czy w pana praktyce – spotkał się Pan z wykorzystaniem komina WSPS do wentylacji, gdzie komin dzięki swoim właściwościom „rura w rurze” był traktowany jako wymiennik ciepła?

Odpowiedź:
Rozwój nowoczesnych urządzeń grzewczych doprowadził do opracowania konstrukcji urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Istotą tych rozwiązań jest fakt, iż komora spalania jest odseparowana od pomieszczenia, w którym urządzenie jest zamontowane, a dopływ powietrza i odprowadzenie spalin odbywa się za pomocą specjalnego do tego przeznaczonego systemu kominowego, tj. przewodu powietrzno-spalinowego.

System koncentryczny jest najbardziej efektywnym energetycznie układem odprowadzenia spalin z urządzeń z z.k.s.. W takim przypadku system WSPS pełni rolę przeponowego wymiennika ciepła, w którym płynące do urządzenia powietrze w przeciw prądzie do spalin odbiera od nich ciepło. Wstępne podgrzanie powietrza występujące w przewodach WSPS jest czynnikiem poprawiającym sprawność urządzeń z nim współpracujących. Efektywność tego rozwiązania zależy od ich długości, powierzchni wymiany ciepła oraz poziomu temperatury spalin.

Przeprowadzone badania w tym zakresie potwierdzają wzrost efektywności wykorzystania surowców energetycznych w urządzeniach z z.k.s.. Stosowanie takich rozwiązań może spowodować wzrost sprawności do kilku procent.

Z uwagi na brak prowadzonych badań co do wykorzystania systemów WSPS w wentylacji, nie możemy jednoznacznie określić skuteczności tego rozwiązania jako wymiennika ciepła. Bazując jednak na przedstawionych powyżej informacjach, stosowanie takich rozwiązań w wentylacji powinno również przynosić korzyści.

Pytanie:
Czy wykonując instalację odprowadzania spalin z kotła gazowego przez ścianę budynku należy się trzymać określonej odległości kotła do ściany przez którą ma wychodzić na zewnątrz. Proszę o informację czy jest to regulowane odpowiednimi przepisami.(2012-03-15)

Odpowiedź:
Wykonując instalację odprowadzenia spalin z kotła gazowego przez ścianę budynku należy pamiętać:

  • rozwiązanie to dotyczy tylko urządzeń z zamkniętą komorą spalania, max. moc urządzenia dla budynków jednorodzinnych wynosi 21kW,
  • przyłącze powinno być realizowane przewodami koncentrycznymi lub rozdzielonymi przeznaczonymi do pracy z tego rodzaju kotłami,
  • należy zachować prawidłową odległość elementów kominowych od elementów palnych, zgodnie z opisem na przewodach, (dla systemów WSPS produkcji Komin-Flex odległość ta wynosi 100mm)
  • kocioł powinien być powieszony zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując odległość od innych elementów zapewniającą dobry dostęp i możliwość serwisu urządzenia,
  • rozmieszczenie wylotu spalin na zewnątrz budynku powinno być zgodne z normą PN EN 15287-2 „Kominy – Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji — Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania” (norma ta określa szczegółowo odległości od okien, drzwi, balkonów itp. elementów budynku),
  • pomocnym rozwiązaniem może też być wstępna opinia kominiarska wydana przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

Pytanie:
Robimy projekt domku jednorodzinnego w którym chcemy zbudować kominek. Tylko mamy problem ponieważ są tam drewniane stropy. I chciałbym się dowiedzieć czy stosując państwa kominy izolowane da się je przeprowadzić przez strop drewniany i jaką grubość powinna mieć blacha żaroodporna?

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności odniosę się do gatunku materiału, który należy zastosować na kanał wewnętrzny komina. Powszechnie stosowana stal kwasoodporna ma własności wystarczające by sprostać zagrożeniom występującym przy odprowadzaniu spalin z kominka na drewno. Jej wytrzymałość termiczna to 450°C. Stosowanie w tym przypadku stali żaroodpornej jest zbędne. Grubość ścianki przewodu wewnętrznego nie powinna być mniejsza niż 0,5mm (standardowe rozwiązanie do kominów przeznaczonych do gazu, oleju oraz drewna).

Przejścia przez stropy:
Komin-Flex nie posiada systemowego rozwiązania pozwalającego zabezpieczyć stropy przed rozprzestrzenianiem się ciepła z komina. Jako producent kominów systemowych mamy natomiast obowiązek zadeklarować bezpieczną odległość komina od materiałów palnych (wymaganie normy). Parametr ten jest sprawdzany w trakcie tzw. badań typu. W przypadku kominów izolowanych produkcji Komin-Flex przyjmuje się za bezpieczną odległość ścianki zewnętrznej od materiałów palnych 100mm. Innymi słowy, otwór w stropie powinien być na tyle duży aby tę odległość zapewnić. Jeżeli użytkownik nie godzi się na tego rodzaju rozwiązanie musi zastosować obudowę komina spełniającą wymagania zapisane w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. Za inne rozwiązania firma Komin-Flex nie ponosi odpowiedzialności.

Pytanie:
Chciałbym skonsultować sprawę systemu kominowego do pieca z zamkniętą komorą spalania.

Wiem, ze przepisy pozwalają na wyprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną budynku gdy moc pieca nie przekracza 21KW.

Ze wstępnych założeń wynika ze taki piec będzie można zainstalować u mnie w domu (…)
1. Czy takie rozwiązanie jest stosowane przy domach jednorodzinnych?
2. Czy „krótka” rura przez ścianę daje rzeczywiście wymierne korzyści finansowe do tradycyjnego rozwiązania?
3. Jeżeli takie rozwiązanie jest stosowane, to czy sprawdza się to w praktyce?
4. Kwestia estetyki; jak rzeczywiście wygląda taka „rura” wystająca ze ściany budynku?

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
aby rozwiać wątpliwości co do wyboru rozwiązania odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania, rozpocznę od zacytowania aktualnych przepisów prawnych. Ich źródło to „Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

§ 142
1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175

§ 175
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. /
Jak widać, przepisy mówią jasno. Wspomniane rozwiązanie można stosować pod warunkiem, że …(patrz wyżej).

Zupełnie inną kwestią jest estetyka rozwiązania. Każdy z szanujących się producentów systemów kominowych dba o jakość swoich wyrobów. Estetyka rozwiązania to indywidualna ocena użytkownika. A tu, jak wiadomo, gusty nie podlegają dyskusji.

Na koniec kilka słów o kosztach. Kosz budowy od podstaw nowego komina jest nieporównywalnie wyższy od wartości kilku elementów systemu wyprowadzenia spalin poza ścianę budynku. Patrząc jednak kompleksowo na koszty budowy komina i późniejszej eksploatacji budynku należy zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt. Spaliny wyprowadzane poza ścianę budynku mogą mieć destrukcyjny wpływ na elewację. Kwaśny kondensat osiadający na zewnętrznych ścianach, wokół króćca wylotowego spalin, może powodować zacieki, złuszczanie się powłok dekoracyjnych, miejscowe zawilgocenia itp. W takim przypadku konieczność remontu elewacji jest tylko kwestią czasu. Jego koszty trudne są do oszacowania i zleżą od wielu czynników.

Reasumując, nie ma rozwiązań idealnych.

Pytanie:
Kupiłem wasze rury spalinowe, trójnik, rury, regulowane kolanko, odwadniacz. Jak prawidłowo zainstalować komin. Komin wzorcowy jest zrobiony kielichem do góry wiec spaliny z piecyka będą uciekały miedzy kielichem a następną rurą, a nie można zestawić rur spalinowych kielichem w dół. Na zewnątrz przy padającym deszczu woda deszczowa po rurze będzie wpływała do kielicha?

Odpowiedź:
Nawiązując do przesłanego maila w sprawie komina do piecyka gazowego, wyjaśniamy:

1. Komin, o którym Pan mówi to najprawdopodobniej wkład jednościenny. Jego podstawową cechą jest praca w podciśnieniu. Oznacza to, że w czasie pracy urządzenia grzewczego wewnątrz komina panuje ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego. Przez ewentualne nieszczelności powietrze z zewnątrz będzie zasysane do komina.
2. Połączenie kielichowe zapewnia wystarczającą szczelność gazową (w kominach podciśnieniowych) co poparte jest odpowiednimi badaniami.
3. Usytuowanie elementów systemu spalinowego kielichami do góry zapobiega wyciekaniu wykraplającego się kondensatu na zewnątrz.
4. Wkład jednościenny musi być zainstalowany w istniejącym szachcie kominowym (w obudowie komina). Nie może funkcjonować jako zewnętrzny komin spalinowy ze względu na brak izolacji i jak Pan stwierdził, możliwość przedostawania się wody atmosferycznej do środka komina. Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia są dla Pana wystarczające.

Pytanie:
Proszę o pomoc. Muszę w swoim mieszkaniu wyprowadzić przewody kominowe gazowe i wentylacyjne rurowe na ścianę zewnętrzną budynku i nie wiem jak to ma być wykonane czy wystarczy wyprowadzić rury na długości 2 m. czy ponad dach? nie wiem co mam robić bo kominiarz mówi co innego a projektant też co innego. Dodam, że mieszkanie moje jest na 1 piętrze i nad moim mieszkaniem są jeszcze dwie kondygnacje z oknami. Co mam robić? Proszę o POMOC!

Odpowiedź:
Niestety musi Pan wyprowadzić przewody spalinowe i wentylacyjne ponad dach. Polskie Prawo Budowlane mówi , że jedynie w przypadku stosowania urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania typu „C” możliwy jest wyrzut bezpośrednio za ścianę budynku , lecz jedynie w przypadku gdy moc urządzenia grzewczego nie przekracza 5 kW (w przypadku budownictwa wielorodzinnego). Nawet jeżeli obliczenia wskazują , że możliwe jest zastosowanie niższego komina, to i tak jego wyrzut winien znajdować się ponad dachem , aby spaliny nie oddziaływały na substancję budynku oraz nie przedostawały się poprzez okna i elementy wentylacji do pomieszczeń na górnych piętrach.

Jest jeszcze jeden powód dla którego należy umieszczać wyloty spalin nad dachem – przy niekorzystnym wietrze wiejącym od przeciwległej strony budynku na ścianie zawietrznej tworzy się podciśnienie mogące zaburzyć ciąg kominowy. W załączeniu przesyłam zarówno wyciąg z Polskiej Normy oraz projektu Normy Europejskiej , która ukaże się niebawem. Przy prowadzeniu kominów na zewnątrz proszę pamiętać o właściwym izolowaniu przewodu kominowego (najlepiej posłużyć się gotowymi elementami tzw. kominów izolowanych).

Pytanie:
Proszę o poradę eksperta w sprawie możliwości podłączenia w domku jednorodzinnym dwóch wkładów kominkowych do jednego komina. W związku z tym pytaniem informuję, że chcę zastosować wkłady klasy A1 zgodnie z DIN 18895 z drzwiami samozamykającymi się. Proszę o informację, czy jest to możliwe i dopuszczalne od strony obowiązujących w Polsce przepisów.

Odpowiedź:
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) zostały jednoznacznie określone warunki podłączenia zamkniętych wkładów kominkowych:

§ 132.3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
    a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,
    b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej.

§145.1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Tak więc zgodnie z krajowymi przepisami nie powinno włączać się więcej niż jednego wkładu kominkowego do komina . Pragnę również zwrócić Pana uwagę na zmianę klasyfikacji kominów , która winna odbywać się zgodnie z normą PN EN 1443. Klasyfikacja A1 zgodnie z normami DIN obecnie już nie obowiązuje. Z materiałem dotyczącym nowych klasyfikacji kominów może się Pan zapoznać na naszej stronie internetowej w dziale OPRACOWANA artykuł pt: „Dostosowanie współczesnych systemów kominowych do wymogów Unii Europejskiej” – materiały z Konferencji EKO KOMIN 2006.

Pytanie:
Czy jako czopuch mogę stosować rury aluminiowe lub ze stali aluminiowanej?

Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i jego wykładni w postaci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), paragraf 266 określa własności materiałów jakie mogą być użyte do wykonania kominów (w tym ich przyłączy – EN PN 1443)

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Warunki pkt 2 par 266 wykluczają stosowania materiałów, które nie są w stanie spełnić badań ogniowych w temperaturze zapłonu sadzy tj. 1000°C. Aluminium jest materiałem, który nie jest w stanie spełnić takiej próby – więc nie powinien być stosowany w budownictwie do wykonywania kominów i ich podłączeń.

Pytanie:
Mój dom posiada przybudówkę w postaci klatki w której jest też umieszczona kotłownia. Przybudówka ta znajduje się w „szczycie domu” i ma dach spadzisty umieszczony sporo niżej od poziomu dachu domu, który również ma spadzisty kształt. Mój problem i pytanie jednocześnie dotyczy wysokości komina, który znajduje się właśnie w tej przybudówce w odległości około 2,5m od ściany domu. Sprawa wygląda w ten sposób że przepisy mówiące o kominach wyznaczają określone wysokości kominów ale wygląda to w ten sposób jakby te wymiary dotyczyły kominów znajdujących się w osi „kalenicy” czyli na samym szczycie dachu. Natomiast mój komin znajduje się dużo niżej na jego spadku. I teraz pytanie – czy komin mojej kotłowni powinien być wyższy od szczytu dachu domu (najwyższego punktu dachu) czy wystarczy, aby był wyższy od linii (płaszczyzny) dachu na jego wysokości?

Odpowiedź:
Dla zapewnienia prawidłowiej pracy komina należy spełnić kilka warunków. Trzy z tych warunków mają podstawowe znaczenie:
1. Rodzaj i parametry urządzenia grzewczego.
2. Właściwie dobrane parametry geometryczne (średnica, wysokość)komina.
3. Usytuowanie wylotu komina i ewentualne jego zabezpieczenie przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Jak rozumiem pierwsze dwa warunki ma Pan rozwiązane. Przypomnieć jednak należy o minimalnej wysokości komina, której w skrócie długość można przyjąć na ok. 4 mb. Gdy ten warunek nie będzie spełniony jest duże prawdopodobieństwo, że komin podciśnieniowy nie wytworzy właściwego ciągu kominowego. Jeżeli chodzi o usytuowanie wylotu komina ponad dachem budynku, to można skorzystać z zaleceń określonych w Polskiej Normie PN-89/B-10425. W przypadku gdy informacje te w Pana przypadku nie będą wystarczające, zalecalibyśmy skorzystanie z wytycznych opracowanych przez europejską Komisję Normalizacyjną w postaci załącznika do projektu normy PrEN 15287. Pana uwadze polecamy zalecenia dotyczące umieszczenia wylotów kominów podciśnieniowych oraz kominów nadciśnieniowych (kotły z zamkniętą komorą spalania). Mam nadzieję, że powyższe informacje pozwolą Panu podjąć właściwe decyzje dotyczące usytuowania komina.

Pytanie:
W najbliższym czasie planuję podłączyć w budynku jednorodzinnym kominek do komina murowanego. Czy konieczny jest wkład stalowy?

Odpowiedź:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, a przede wszystkim szczelności przewodu kominowego współpracującego z aktualnie oferowanymi rozwiązaniami kominków (wkładów kominkowych) zalecamy zainstalować wkład stalowy jak na ilustracji. Dodatkowo zabezpieczy on komin przed zamakaniem. Przyłącze może być wykonane za pomocą stalowego przewodu elastycznego lub dostępnych kształtek z blachy czarnej gr. 2 mm.

Szukacie państwo fachowej porady?

Nasi konsultanci służą pomocą w doborze elementów systemu kominowego.

Lokalizacja Kominflex