Koszyk0 szt
Sales department +48 32 738 78 00 Opening hours: Mon-Fri 7:00-15:00

EU projects

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komin-Flex sp. z o.o. realizuje projekty :

  1. “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego promiennika gazowego o zwiększonych właściwościach grzewczych”Finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
    Projekt ma na celu opracowanie w ramach prowadzonych prac b+r innowacyjnego promiennika tarasowego, a następnie uruchomienie pierwszej produkcji. Opracowany w ramach projektu model cechować będzie wzrost efektywności cieplnej o min. 30%, zmniejszenie zużycia gazu – min 20% oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych o min. 15%.

    Wartość projektu: 315 368,78 zł, wkład Funduszy Europejskich: 207 213,79 zł.

  2. “Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Komin-Flex Sp. z o.o.”Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
    Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

    Wartość projektu: 226 914,12 zł, wkład Funduszy Europejskich: 226 914,12 zł

 

EFRR logotypy

Are you looking for expert advice?

Our consultants are happy to help in selecting chimney system elements.

Kominflex location