"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Wykorzystanie istniejącego wkładu kominowego

Pytanie: 

Mieszkam w przedwojennym domku jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. W istniejącym murowanym kominie są trzy kanały: spalinowy, dymowy (posiadam kominek) oraz wentylacyjny.
W piwnicy jest zamontowany gazowy kocioł co z otwartą komorą spalania. Do kanału spalinowego jest włożony jednościenny wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy 130 lub 140mm (nie jestem pewien - sprawdzę jak się ociepli). Piec jest wyeksploatowany i przymierzam się do wymiany na kocioł co z zamkniętą komorą spalania.  Aby ograniczyć koszty, chciałbym wykorzystać istniejący wkład.
1.    Czy jest poprawnym rozwiązanie, polegające na włożeniu do istniejącego wkładu drugiej rury kwasoodpornej o mniejszej średnicy (dopasowanej do przyłącza nowego kotła) tworząc układ „rura w rurze”?
2.    Wydaje mi się, że mógłbym także zastosować przyłącze spalinowe wg wariantu E Państwa katalogu – oczywiście , jeżeli wymiary istniejącego murowanego kanału i średnica istniejącego wkładu na to pozwolą.
3.    Mam jednak wątpliwość, czy nie zaistnieje niebezpieczeństwo zaciągania dymu do przewodu, którym będzie doprowadzane świeże powietrze do kotła c.o. podczas jednoczesnej pracy kotła i kominka. W chwili obecnej wylot kanału dymowego jest podniesiony w stosunku do wylotu kanału spalinowego o ok. 0,5-0,7m.
4.    Czy mogę zastosować odmianę wariantu G polegającą na wykorzystaniu istniejącego odprowadzania spalin i wykonania nowego doprowadzenia powietrza. Wątpliwość moją budzą kwestie:
a.    kocioł jest (i będzie) zabudowany w piwnicy, czy czerpnia powietrza musi być zabudowana min. 2,5m nad poziomem terenu? Kocioł będzie miał moc większą od  5kW, a budynek nie jest wolnostojący jednorodzinny lecz w zabudowie szeregowej.
b.    nie znalazłem w internecie kotła domowego użytku posiadającego oddzielne wyprowadzenia dla powietrza i spalin
c.    nie znalazłem w Państwa ofercie trójnika pozwalającego na rozdzielenie systemu dwururowego na wyprowadzeniu z  kotła - na dwa jednorurowe - oddzielnie spalin i powietrza

Żródło: 
Komin-Flex
Odpowiedź: 

Odpowiadając na Pana wątpliwości:
1. TAK - można włożyć do istniejącego komin po kotle z otwartą komorą spalania wkład SPS do kotła  z zamk. kom. spal..
2. TAK - pod warunkiem, że istniejący komin będzie czysty i nie spowoduje zanieczyszczeń w kotle.
3. Poszczególne szachty kominowe powinny być bezwzględnie szczelne, użytkowanie kanału nieszczelnego może być bardzo niebezpieczne. ( jeśli kanały są szczelne to takie rozwiązanie jest dobre).
4. TAK można zastosować wariant G.
    a) - czerpnia musi być tak umieszczona by nie powodowała zasysania zabrudzeń
         - wymóg ten dotyczy przypadków gdy wyrzucamy spaliny na zewnętrznej ścianie,
           a w tym wypadku spaliny będą wyrzucane pionowo do góry.
    b) większość kotłów z zam. kom. spalan. przystosowana jest do układów rozdzielnych
        (trzeba zastosować inne adaptery lub ich konstrukcja na to pozwala)
    c) na naszej stronie dostępne są rysunki adapterów typu F1 - rozdzielających