"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
 • Polski
 • English
 • Deutsch

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą (formularz kontaktowy)

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 2. Celem przetwarzania danych jest kontakt z Panią/Panem oraz udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w formularzu kontaktowym.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas wymagany do wykonania wskazanych w pkt 2. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas.
 4. Administratorem danych osobowych jest „Komin-Flex” sp. z o.o., adres ul. Górnośląska 1,42-200 Pszczyna, tel.32 210 11 44, e-mail komin@kominflex.com.pl.
 5. Kontakt w zakresie ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail rodo@kominflex.com.pl.
 6. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione na mocy przepisów prawnych instytucje państwowe.
 7. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba przekazująca dane może zwrócić się do Administratora o przekazanie kopii danych.
 9. Osoba przekazująca dane ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem, w którym cofnięta została zgoda.
 10. Przekazujący dane ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 11. Przekazujący dane ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych i ich przenoszenia.
 12. Podanie danych nie jest obowiązkowe, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym.
 13. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu zwrotnego przez Administratora oraz podjęcia czynności związanych z odpowiedzią na zapytanie przekazane za pomocą formularza kontaktowego.
 14. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).