"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku

Pytanie: 

Proszę o informacje czy mogę wyprowadzić spaliny z kotła gazowego o mocy około 20 kW z zamkniętą komorą spalania na zewnątrz budynku przez ścianę zewnętrzną.

Żródło: 
Komin-Flex
Odpowiedź: 

W opracowaniu "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" w paragrafie 175.1 czytamy:
"Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe... mogą być wyprowadzone przez zewnętrzne ściany budynku jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż-24 kW- w wolnostojących budynkach jednorodzinnych"