"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Jak często wykonywać przeglądy kominów?

kominflex

Okresowy przegląd kominów jest nie tylko obowiązkiem określonym w prawie budowlanym, ale przede wszystkim zabiegiem, który zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom całego budynku. Niedrożne systemy kominowe uniemożliwiają prawidłową cyrkulację powietrza i usuwanie szkodliwych substancji z wnętrza budynku, co może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, powstawania pleśni i grzybów na ścianach, a nawet do takich tragedii, jak zaczadzenia domowników. Jak dbać o prawidłowe działanie przewodów kominowych?
 

Częstotliwość przeglądów
 
Według prawa budowlanego przeglądu kominiarskiego powinno dokonywać się przynajmniej raz w roku. Obejmuje on czyszczenie zarówno przewodów wentylacyjnych, jak i spalinowych oraz dymowych. W przypadku domów opalanych paliwami ciekłymi lub gazem, przeglądu dokonuje się dwa razy w roku, a cztery razy w roku w domach opalanych paliwami stałymi, takie jak węgiel czy drewno. Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do posiadania protokołu z przeglądu przewodów kominowych z ostatnią datą, w której był przeprowadzony. Dokument ten jest niezbędny w przypadku kontroli przez inspekcję nadzoru budowlanego, a jego brak, tak samo jak zaniedbanie obowiązku regularnego przeglądu komina, może skutkować karą grzywny. Przeglądu kominiarskiego dokonują wykształceni i doświadczeni w tym kierunku fachowcy, którzy legitymują się tytułem mistrza kominiarskiego i są członkami Korporacji Kominiarzy Polskich lub osoby posiadające uprawnienia budowlane o określonej specjalności. W domach wielorodzinnych mogą to być także czeladnicy kominiarscy. 
 

Konsekwencje braku przeglądu kominiarskiego
 
Z punktu widzenia prawa w przypadku zaniedbania wykonania przeglądu kominiarskiego, właścicielowi bądź zarządcy budynku grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych. Kiedy natomiast w domu, w którym systemy kominowe i wentylacyjne nie były regularnie czyszczone wybuchnie pożar, właściciel zostaje pozbawiony prawa do odszkodowania, nawet jeśli posiada ubezpieczenie. Niedrożny przewód kominowy uniemożliwia również właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz budynku i powoduje gromadzenie się wilgoci, co z kolei skutkuje pojawianiem się na ścianach grzybów i pleśni. Najgroźniejszymi konsekwencjami nieszczelności przewodów kominowych są zaczadzenia wywołane przez szkodliwe związki powstałe w procesie spalania. Są one bezbarwne i bezwonne, więc nie da się ich zauważyć ani wyczuć w powietrzu, a prowadzić mogą nawet do śmierci domowników.