"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku

Pytanie: 

Chciałbym skonsultować sprawę systemu kominowego do pieca z zamkniętą komorą spalania.

Wiem, ze przepisy pozwalają na wyprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną budynku gdy moc pieca nie przekracza 21KW.
Ze wstępnych założeń wynika ze taki piec będzie można zainstalować u mnie w domu (...)
1. Czy takie rozwiązanie jest stosowane przy domach jednorodzinnych?
2. Czy "krotka" rura przez ścianę daje rzeczywiście wymierne korzyści finansowe do tradycyjnego rozwiązania?
3. Jeżeli takie rozwiązanie jest stosowane, to czy sprawdza się to w praktyce?
4. Kwestia estetyki; jak rzeczywiście wygląda taka "rura" wystająca ze ściany budynku?

Żródło: 
Komin-Flex
Odpowiedź: 

Szanowny Panie,
aby rozwiać wątpliwości co do wyboru rozwiązania odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania, rozpocznę od zacytowania aktualnych przepisów prawnych. Ich źródło to "Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

/§ 142/
/1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.

3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.

/
/§ 175/
/1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. /
Jak widać, przepisy mówią jasno. Wspomniane rozwiązanie można stosować pod warunkiem, że ...(patrz wyżej).
Zupełnie inną kwestią jest estetyka rozwiązania.
Każdy z szanujących się producentów systemów kominowych dba o jakość swoich wyrobów.
Estetyka rozwiązania to indywidualna ocena użytkownika. A tu, jak wiadomo, gusty nie podlegają dyskusji.
Na koniec kilka słów o kosztach.
Kosz budowy od podstaw nowego komina jest nieporównywalnie wyższy od wartości kilku elementów
systemu wyprowadzenia spalin poza ścianę budynku.
Patrząc jednak kompleksowo na koszty budowy komina i późniejszej eksploatacji budynku należy zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt.
Spaliny wyprowadzane poza ścianę budynku mogą mieć destrukcyjny wpływ na elewację. Kwaśny kondensat osiadający na zewnętrznych ścianach, wokół króćca wylotowego spalin, może powodować zacieki, złuszczanie się powłok dekoracyjnych, miejscowe zawilgocenia itp. W takim przypadku konieczność remontu elewacji jest tylko kwestią czasu. Jego koszty trudne są do oszacowania i  zleżą od wielu czynników.
Reasumując, nie ma rozwiązań idealnych.