"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Odległość kotła od ściany

Pytanie: 

Czy wykonując instalację odprowadzania spalin z kotła gazowego przez ścianę budynku należy się trzymać określonej odległości kotła do ściany przez którą ma wychodzić na zewnątrz. Proszę o informację czy jest to regulowane odpowiednimi przepisami.(2012-03-15)

Żródło: 
Komin-Flex
Odpowiedź: 

Wykonując instalację odprowadzenia spalin z kotła gazowego przez ścianę budynku należy pamiętać:

  • rozwiązanie to dotyczy tylko urządzeń z zamkniętą komorą spalania, max. moc urządzenia dla budynków jednorodzinnych wynosi 21kW,
  • przyłącze powinno być realizowane przewodami koncentrycznymi lub rozdzielonymi przeznaczonymi do pracy z tego rodzaju kotłami,
  • należy zachować prawidłową odległość elementów kominowych od elementów palnych, zgodnie z opisem na przewodach, (dla systemów WSPS produkcji Komin-Flex odległość ta wynosi 100mm)
  • kocioł powinien być powieszony zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując odległość od innych elementów zapewniającą dobry dostęp i możliwość serwisu urządzenia,
  • rozmieszczenie wylotu spalin na zewnątrz budynku powinno być zgodne z normą PN EN 15287-2 „Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji -- Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania" (norma ta określa szczegółowo odległości od okien, drzwi, balkonów itp. elementów budynku),
  • pomocnym rozwiązaniem może też być wstępna opinia kominiarska wydana przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.