"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Komin jako wymiennik ciepła

Pytanie: 

Mam pytanie, czy w pana praktyce - spotkał się Pan z wykorzystaniem komina WSPS do wentylacji, gdzie komin dzięki swoim właściwościom "rura w rurze" był traktowany jako wymiennik ciepła?

Żródło: 
Komin-Flex
Odpowiedź: 

Rozwój nowoczesnych urządzeń grzewczych doprowadził do opracowania konstrukcji urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Istotą tych rozwiązań jest fakt, iż komora spalania jest odseparowana od pomieszczenia, w którym urządzenie jest zamontowane, a dopływ powietrza i odprowadzenie spalin odbywa się za pomocą specjalnego do tego przeznaczonego systemu kominowego, tj. przewodu powietrzno- spalinowego.
 
System koncentryczny jest najbardziej efektywnym energetycznie układem odprowadzenia spalin z urządzeń z z.k.s.. W takim przypadku system WSPS pełni rolę przeponowego wymiennika ciepła, w którym płynące do urządzenia powietrze w przeciw prądzie do spalin odbiera od nich ciepło. Wstępne podgrzanie powietrza występujące w przewodach WSPS jest czynnikiem poprawiającym sprawność urządzeń z nim współpracujących. Efektywność tego rozwiązania zależy od ich długości, powierzchni wymiany ciepła oraz poziomu temperatury spalin.
 
Przeprowadzone badania w tym zakresie potwierdzają wzrost efektywności wykorzystania surowców energetycznych w urządzeniach z z.k.s.. Stosowanie takich rozwiązań może spowodować wzrost sprawności do kilku procent.
 
Z uwagi na brak prowadzonych badań co do wykorzystania systemów WSPS w wentylacji, nie możemy jednoznacznie określić skuteczności tego rozwiązania jako wymiennika ciepła. Bazując jednak na przedstawionych powyżej informacjach, stosowanie takich rozwiązań w wentylacji powinno również przynosić korzyści.