"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
flaga ue
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Usytuowanie komina a przepisy

kominflex

Umiejscowienie komina na dachu nie może być przypadkowe i jest wyraźnie określone przez normę PN 89/B-10425. Podstawą prawidłowego wykonania komina jest zbudowanie go w linii prostej lub odchyleniem nie dłuższym niż 2,0 m i nie większym niż 30°. Dodatkowo powinien być prowadzony w sposób ciągły od fundamentu, aż po wylot. Lokalizacja wylotów na dachu też nie jest pozostawiona przypadkowi. W sytuacji, gdy dach jest płaski lub kąt nachylenia nie jest większy niż 12°, koniec przewodu kominowego powinien być wyprowadzony co najmniej 0,60 m powyżej poziomu kalenicy. Gdy pokrycie dachowe jest bardziej strome, ale zbudowane z materiałów niepalnych wylot powinien znajdować się co najmniej 1 m w kierunku poziomym od powierzchni dachu i powyżej 0,30 m od połaci dachowej. Natomiast jeśli kąt nachylenia jest większy niż 12°, ale pokrycie jest łatwopalne, końcówka komina powinna przewyższać kalenicę o 0,60 m. Jeśli dach jest wgłębiony lub komin będzie znajdował się blisko przeszkody, powinien być od niej wyższy o 0,30 m, jeśli znajduje się ona w odległości mniejszej niż 1,5 m. W przypadku gdy będzie ona większa niż ten dystans, ale mniejsza niż 3 m, wylot powinien być na tej samej wysokości co przeszkoda. Wszelkie inne przypadki są dokładnie określone przez przepisy. A jaka jest prawidłowa budowa komina?
 

Budowa komina zgodna z normami
 
To, w jaki sposób powinien zostać zbudowany komin, określają Prawo Budowlane oraz norma PN-EN 1443:”Kominy - wymagania ogólne”. Wykonanie tego elementu zgodnie z przepisami zapewnia bezpieczne użytkowanie na przestrzeni lat. Prawidłowe wykonanie jego konstrukcji jest wyjątkowo ważne, ponieważ komin ma za zadanie odprowadzać spaliny lub też zużyte gazy. Chociaż budynek może być wyposażony w kilka tego rodzaju wylotów, na ogół mieszka się wszystkie przewody w jednym segmencie na dachu. Najważniejsze jest to, by gwarantował on bezpieczeństwo i spełniał wymogi konstrukcyjne, pożarowe i użytkowania. Musi też być wykonany w sposób zapewniający mu higienę i odporność na warunki. Prawidłowo wykonany komin powinien posiadać odpowiednie parametry dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród. Właśnie dlatego prawo podaje podstawowe wymagania, z jakich powinien być skonstruowany. Co więcej, jeśli komin ma spełniać swoją rolę przez wiele lat, musi być zbudowany w taki sposób, aby był swobodny dostęp do niego w celu okresowego czyszczenia.