"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Kominy tylko z materiałów niepalnych

W dniu 8 grudnia 2017 ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 2285 nowelizacja rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją na początku 2016 r. Konsultacje publiczne projektu znacznie wydłużono ze względu na duże zainteresowanie społeczne.  Obok szeregu zmian odpowiadającym aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jeden -szczególnie ważny dla producentów systemów kominowych- paragraf 266 dotychczasowych WT nie został zmieniony tj " Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych..."
Ustawodawcy słusznie uznali, że bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do kominów i instalacji spalinowych jest ważnym tematem i nie można dopuścić do zmiany w zapisie ustawy.
Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.