"Komin-Flex" sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 1 Sklep firmowy czynne: pon.-pt.: 8.00-16.00
  • Polski
  • English
  • Deutsch

Aplikacje do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komin-Flex sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu pt "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego promiennika gazowego o zwiększonych właściwościach grzewczych" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, poszukuje specjalistów B+R zespołu projektowego.
Zapraszamy zainteresowanych do składania aplikacji według zamieszczonych formularzy ofertowych.